Sozvočja Slovenije – LJUDSKI PEVCI KUD KEBELJ – 21.03.2011, Kebelj

Pevska skupina  Ljudski pevci KUD Kebelj je začela samostojno delovati v začetku leta 2008. Nastala je ob spodbudi mentorice Folklorne skupine, v kateri so vsi naši pevci člani že od 1997. Nimajo glasbene izobrazbe, not ne berejo. Še vedno tudi zapojejo v okviru Folklorne skupine. Pesmi poznajo kot pevci folklorne skupine, nekaj so jih iskali sami pri starejših pevkah in pevcih v domačem kraju in okolici ter si zapisali besedila.

Ljudski pevci KUD Kebelj v pesemskem sporedu ohranjajo pohorsko glasbeno izročilo, nadaljujejo tradicijo petja pesmi, ki jih je zložil pohorski ljudski pesnik, bukovnik,  Jurij Vodovnik, sodobnik Franceta Prešerna; v teh pesmih pa še izrazito pohorsko narečje. Pevci pravijo, da je domače narečje še živo tudi med mladimi in pri domačem sporazumevanju. Naši pevci hodijo v službe, doma pa imajo male kmetije.


Dva med njimi igrata tudi na glasbila, na diatonično harmoniko in kontrabas.
Ljudski pevci KUD Kebelj spadajo med mlajše poustvarjalce ljudskega izročila. Eden poje naprej, dva na čez, dva pa basirata. Poleg Vodovnikovih pesmi so zapeli še dve kolednici, prvo za novo leto, s katero hodijo od hiše do hiše tri večere pred novim letom, nato pa še svečniško kolednico, ki jo drugod ponavadi pojejo ženske, na Keblju pa je v navadi pri pevcih. Z njo in z Marijinim kipcem v rokah – pravijo da nosijo cerkvico – hodijo od hiše do hiše na večer 31.januarja in 1.februarja. Če domači ne odprejo vrat, dobijo »kaštruna«, pripovedujejo  pevci – koledniki. V tokratnem sporedu, pripravljenem za snemanje, je bila poleg teh še novejša ljubezenska pesem Prav dobro mi večer, Mirčika, s posebnim pripevom.

Kebelj je kraj na obronkih južnega Pohorja, na višini 720 metrov, z lepim pogledom na Slovensko Bistrico in Dravinjsko dolino. H Keblju spada več naselij, med katerimi je
Kot že na višini 1000 metrov. O prvih poselitvah govorijo arheološke najdbe iz  rimske dobe, kraj pa se prvič omenja v 13.stoletju. Tu so razvaline dveh srednjeveških gradov, cerkev Sv.Marjete, v bližini je Osankarica in zadnje počivališče Pohorskega bataljona, naravna znamenitost Črno jezero, ter kamnolom v Cezlaku, kjer režejo tonalit in edinstveni zeleni kamen čizlakit. Na Keblju deluje tudi devetletka in v okviru KUD-a dve moški pevski skupini, ženska pevska skupina,  pevski oktet in cerkveni zbor. Kebeljska krajevna skupnost pa šteje 680 prebivalcev.

Bookmark and Share
This entry was posted in Celinka.si, Sozvočja. Bookmark the permalink.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>