Sozvočja Slovenije, terensko raziskovalni projekt

Več tisoč  Slovencev danes poje in igra ljudske pesmi in viže svojih prednikov. V evropskem, zlasti v zahodnem delu tega sveta, je takšno spontano poustvarjanje izjemno.  To ljubiteljsko kulturo spremljajo in podpirajo številna kulturna društva po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu, vključno s  Kulturno etnomuzikološkim društvom Folk Slovenija ter izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti s številnimi prireditvami, pa tudi seminarji in delavnicami. Ohranjanju in podpiranju žive nesnovne kulturne dediščine je zavezana tudi organizacija UNESCO.

Zaradi različnih dejavnikov, drugega načina življenja, okolja, medijev itd upada prisotnost ljudske pesmi med mladimi, izumirajo mojstrstva izdelovanja ljudskih glasbil (žvegle, trstenke…).

Ker se s slovensko ljudsko glasbo in tradicijo intenzivno ukvarjam že več kot 14 let (najprej v okviru folklorne skupine Tine Rožanc, kasneje znotraj glasbene skupine Jararaja in projekta Sounds of Slovenia), sem si želel preveriti, kakšno je dejansko stanje na terenu. K sodelovanju sem povabil Jasno Vidakovič, dolgoletno glasbeno urednico, producentko in novinarko ter ustanoviteljico redakcije za ljudsko glasbo v Glasbenem programu RASLO, v zadnjem času aktivno predvsem kot članica KED Folk Slovenija in sodelavka JSKD in skupaj sva pripravila terensko raziskovalni projekt, katerega rezultat bo dvojna zgoščenka, zvočno predstavitev  slovenskih ljudskih pesmi in viž, ki jih izvajajo današnji pevci in godci, ki bo izšla predvidoma aprila 2011 v okviru založbe Celinka.si.

Predstavili bomo izbrane ljudske pesmi in godčevske viže iz vseh etničnih pokrajin, vključno z zamejstvom ( Beneška Slovenija z Rezijo, Koroška v Avstriji in Porabja na Madžarskem ). Vokalna in instrumentalna tradicionalna glasba naj bi ponudila kar najbolj raznoliko podobo izročila z danes najboljšimi nosilci neposrednega ljudskega izročila. Poleg zemljepisne pestrosti smo v izbor zajeli čimveč vsebinske in izvedbene raznolikosti: ljubezenske, pripovedne, šaljive, stanovske, vojaške, otroške, plesne pesmi in viže v izvedbi moških, ženskih, mešanih, otroških pevskih skupin in posameznikov ter raznolikih godčevskih sestavov in solistov ter glasbil, ki jih danes igrajo godci ljudskih viž, na primer oprekelj, citre, violina, klarinet, diatonična harmonika, tamburice, istrski bajs, rezijanska citira, itd.

Stalni oz občasni sodelavci projekta so še:

Jasna Vidakovič – izbor izvajalcev in glasbeno producentstvo, terenski zapisi
Janez Dovč – snemanje zvoka in producentstvo, fotografiranje
Ana T. Kus – video dokumentiranje, fotografiranje
Bojan Stepančič – fotografiranje
prof. dr. Svanibor Pettan – strokovni sodelavec

Bookmark and Share
This entry was posted in Sozvočja. Bookmark the permalink.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>